Styret:

Morten Storeide – Leder

Magne Rolandsen – Kasserer

Erik Botnmark – Nestleder

Odd Arne Kvalsvik – Styremedlem

Lars Jonasmo – Styremedlem