Klopping er en enkel og god måte å bevare sårbare stipartier på. NOTS Kongsberg har åpnet, tilrettelagt og vedlikeholdt rundt 10 kilometer med sti det siste året, og deler her noen erfaringer for å bygge gode klopper. Lokallagsleder Gorm Smørgrav forteller:

«Det viktigste er tillatelse fra grunneier.

«Til kloppene har vi brukt fem-tommers terrassebord og 2×6 impregnerte bord som vanger. Vi forhåndskappet bord på 60 centimeter, og det fungerer veldig bra. Ved å ha en avstand på rundt 2,5 centimeter mellom hvert bord ruller man bra over og samtidig trenger ikke gående/løpende å tenke på at de vil trå i mellom og brekke beina.

Pass på av- og påstigningsområdene

«For ekstra varighet er det greit å legge vangene tørt. Prøv å legge noen kubber eller stein under. Når det gjelder spenn, fungerer det helt fint med opptil fem meter. Husk også bygge de lange nok! Det er nemlig svært viktig at av/på-punktene er på helt tørt land, da det blir veldig slitasje der alle skal av og på kloppene. Bygg gjerne opp litt med stein, eventuell skråskjær vangene for å at det blir lettere å komme av og på.

«Hvis du må spleise vangene på lengre strekk, bruk 60/70 cm overlapp og 8/10 skruer.

«Bruk grove terrasseskruer. 6×90 til spleising og 6×70 til terrassebord. Da holder det med to skruer per bord. Materialene tørker så det må sikkert strammes utpå vårparten.

Forberedelser tar tid

«Husk kraftig drill. Jeg brukte en 18V blå Bosch med to batterier og gikk aldri tom.

«Det som virkelig tar tid er innkjøp, forhåndskapping og utfrakting. Det er her det er viktigst med den solide dugnadsinnsatsen! Selve skruinga er enkelt.

«ATV er topp for uttransportering til strategiske plasser, eventuelt stor ryggsekk videre. Husk tillatelser til både transport og klopping og tilrettelegging fra grunneier.»

I Kongsberg har det gått med 2.600 terrassebord, 7.700 skruer og 1.000 dugnadstimer. Resultatet er skogsturer som betegnes som en drøm for både stisyklister og turgåere.

Følg NOTS Kongsberg på Facebook.