#notsno

Bruk hashtaggen #notsno når dere poster bilder eller innhold du vil vise oss på Instagram og andre sosiale medier. Du finner oss på Twitter som @nots_styret, og vi har en side på Facebook.

| Kommentarer

Ta vare på stiene i Østmarka!

Etter Terrengsykkelrittet forrige lørdag har NOTS Oslo og omegn forfattet følgende opprop:

TA VARE PÅ STIENE I ØSTMARKA!
Terrengsykkelrittet sist lørdag ga synlig slitasje og mye gjørme i store deler av løypa. Vi har vært ute og sett på forholdene torsdag kveld. Det er stor slitasje mange steder. Andre strekninger har stiene klart seg bra.

Vi ber likevel alle stisyklister om å unngå følgende stier i hele sommersesongen 2015:

-Partiet sørørst for Ulsrudvann (se kart #1)
-Partiet fra krysset med naturstien til grusen rett før korketrekkeren (se kart #1)
-«Vidars korridor» og «Samuels» flyt (se kart #2)
-Stien fra Øgården til Bremsrud (se kart #2)
-Blåstien sørover fra grusen mot Langvann (se kart #3)
-Rødstien gjennom Gudbrandsdalen (se kart #3)
-«Swahili» (se kart #3)
-Stien langs Smalvannsmåsan (se kart #4)
-Nedkjøringen fra Smedåsen (se kart #4)

NOTS er ikke tilfreds med måten TSR ble gjennomført på i år. Friluftsloven og allemannsretten sier ikke bare at vi har rett til å sykle i Marka, men også en forpliktelse til å unngå slitasje og konflikter. Gjennom GodTurGuiding, stivettregler, aksjonsdager og prosjektarbeid ønsker vi å finne bærekraftige løsninger for sykling på sti.

Vi ser samtidig at der vi har tilrettelagt for sykling med klopper, steinsetting og drenering, har det vært mindre slitasje. IMBA-stien og Sniken (parsell av Pioneren/Skullerudprosjektet) har klart belastningen fra nær 1000 syklister bra. Vi oppfordrer alle TSR-syklister til å bidra i dugnadene våre for å gjennomføre Skullerudprosjektet. Vi tror dette er veien å gå: I de mest belastede bynære områdene og ved innfallsporter med mange turgåere bør det anlegges tilrettelagte stier som tilbyr syklister et alternativ til blåmerket sti. Som er laget av og for stisyklister, men som er åpne for alle.

Vi har i samarbeid med Frøy gjennomgått løypa og dokumentert stislitasjen med bilder. Vi kommer til å følge dette opp gjennom sesongen. Sammen med kommunen og Frøy, vil vi gjøre befaring av løypa og være med på å diskutere kommende års avvikling og løypevalg for TSR. Vi støtter opp om Terrengsykkelrittet, men stiller som krav at de må gjennomføres på en forsvarlig måte slik at stisykling ikke kommer i vanry. Skullerudprosjektet vårt er et samarbeid med Frøy, og kommunen har støttet tanken om at deler av stien skal kunne brukes til TSR og rundbaneritt.

Det blir felles dugnad med Frøy førstkommende lørdag 13. juni klokka 11.00, oppmøte på Skullerudstua. Mer informasjon finnes i NOTS OO sin Facebook-gruppe.

Øyvind Rørslett, lokallagsleder
NOTS Oslo og omegn

Kart 4 (trykk for å se større)

Kart 4 (trykk for å se større)

Kart 3 (trykk for å se større)

Kart 3 (trykk for å se større)

Kart 2 (trykk for å se større)

Kart 2 (trykk for å se større)

Kart 1 (trykk for å se større)

Kart 1 (trykk for å se større)
 

| Kommentarer

NOTS ble hørt i Blefjell

Det blir ikke ikke sykkelforbud i naturreservatet ved Blefjell og Notodden. Det har Fylkesmannen bestemt etter påtrykk fra NOTS.

NOTS arbeider for tiden med nærmere 50 høringsuttalelser i Telemark, Aust-Agder, Vestfold, Buskerud, Østfold, Nord-Trøndelag, Hedmark, Oppland og Sogn og Fjordane hvor det foreslås restriksjoner mot sykling på sti. Arbeidet har allerede gitt noen gode resultater, som i Omnflug naturreservat, som ligger ved Blefjell i Telemark. Etter høringsinnspill fra NOTS, tas nå forbudet mot sykling bort. Fylkesmannen i Telemark skriver:

«NOTS påpeker at dersom «eksisterende stier» viser til vernekartet,så forutsetter det at alle stier er kartlagt. Vi viser til at bestemmelsen i § 5 c ikke henviser til vernekartet, men er generell. I motsetning til bestemmelsen i § 5 b om bruk av hest og kjerre samt ridning. Vi har nå valgt å ta ut forbudet mot sykling i forslaget til verneforskrifter. Dette vil også være i tråd med ordlyden i denyeste vedtatte verneforskriftene (desember 2014). Det vil derfor være friluftslovens bestemmelser som gjelder.»

De andre områdene som er ute på høring, ligger her. NOTS ser etter lokalkjente i disse områdene som kan bidra med innspill til høringsuttalelsene.

Kartutsnitt av Omnflug:

blefjell

| Kommentarer

Skullerudsøknaden godkjent

Forrige torsdag kom meldingen fra kommunen: NOTS får tillatelse til å gjennomføre Skullerudprosjektet. Dermed blir det en spennende sommer å være stibygger i Østmarka.
Les resten av dette innlegget »

| Kommentarer

Søknad, Skullerudprosjektet 2015

NOTS Oslo og omegn kunne endelig, rett før påske, levere søkanden om tillatelse til gjennomføring av Skullerudprosjektet til Oslo Kommune ved bymiljøetaten. Som lovet på årsmøte kommer det her en versjon av søkanden. Denne inkluderer en omgang korrektur som ikke rakk print, samt en mindre oppdatering av stikartet. Innholdet er imidlertid slik det framstår i den innsendte søkanden, med de bilder og illustrasjoner som var med. Les resten av dette innlegget »

| Kommentarer

Rabattavtale for NOTS-medlemmer

Nettsiden S100 tilbyr 20 prosent avslag på alle sine produkter til NOTS-medlemmer. Les mer her.

| Kommentarer

Oslo og omegn: Nye verneområder tillater sykling

NOTS ble hørt, og ni nye verneområder i Oslo og omegn er fremdeles åpne for sykling.

Ni nye naturreservater ble nylig vedtatt vernet. Vedtaket sikrer både natur og ivaretar hensyn til andre brukergrupper, som syklister. NOTS Oslo & Omegn har arbeidet for å unngå begrensninger på disse områdene, og NOTS er dermed fornøyde med utfallet.

I vedtaket er også Regjeringen og klima- og miljøminister Tine Sundtoft klare på at hensynet til idretten veide tungt da vedtakene ble fattet.

– Jeg er fornøyd med at vi nå kan verne viktige områder for naturmangfold og samtidig bidra til at områdene fortsatt kan brukes aktivt til idrett og friluftsliv. Fortsatt bruk av områdene kan skje på en ubyråkratisk måte uten tidkrevende søknader, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft ifølge regjeringen.no.

NOTS argumenterte i prosessen at slitasje handler om antall brukere og popularitet og at sykkelbruk ikke sliter mer på sti. NOTS fikk gjennomslag for dette argumentet.

Områdene det dreier seg om er Blåfjell i Asker og Røyken, Gardlaushøda i Bærum, Glitrelia i Nittedal, Lillomarka i Oslo og Nittedal, Prekestolen i Oslo og Gjerdrum, Ringiåsen i Bærum, Rudskampen i Nannestad, Snellingsrøysene i Nannestad og Lunner og Djupdalen og Kjaglidalen i Bærum og Hole.

I Djupdalen og Kjaglidalen åpner vedtaket for sykling der det tidligere har vært forbudt. Ifølge kjentfolk er det fantastiske stier i områder. Et tidligere strengere verneregime har ført til færre brukere og gjengrodde stier, så her er det dermed gode muligheter for mye moro for lokale og tilreisende NOTS-medlemmer.

Regjeringens omtale av saken finnes her.

| Kommentarer

Velkommen til årsmøte i NOTS Oslo og omegn torsdag 9. april!

Sted: Fri Flyt sine lokaler i Sandakerveien 24c, inngang C6, . Dette er på Myrens Verksted OBS: Fri Flyt-bygningen er rett ved Akerselva.

Tid: Torsdag 9.april kl. 19:00

Årsmøtepapirene finner du her: NOTS OO årsmøte 2015 endelig OBS: i møtepapirene står onsdag som møtedag. Møtet er torsdag 9. april.

Det vil bli gjennomført ordinært årsmøte, deretter temamøte:

Skullerudstien – et pionerprosjekt for stisykling i Østmarka

Innledning til diskusjon om prosjektet, søknaden og gjennomføringen ved Bjørn Enoksen og Øyvind Rørslett.

| Kommentarer

NOTS trenger din hjelp

Vil du bidra til å opprettholde tilgangen på sykkel til dine favorittområder? NOTS trenger din hjelp på steder der vi ikke har lokalkjennskap, og ønsker å komme i kontakt med deg som kan hjelpe oss med informasjon og om nødvendig ta en befaring på sykkel.

NOTS arbeider for å sikre rettighetene til terrengsyklistene. Vi opplever oftere og oftere at andre brukerinteresser ønsker å begrense sykling i skog og utmark. NOTS prøver derfor å være med i alle høringsrunder når verneområder eller andre bruksendringer fremmes i de ulike fylkene. Vi ønsker å presentere så saklig og kvalifisert informasjon som mulig i de ulike høringene, og her håper vi at vi kan dra nytte av det entusiastiske medlemsnettet vårt.

Vi ønsker å lage en liste med medlemmer som kan bidra med lokalkunnskap i aktuelle vernesaker. I eventuelle høringsrunder tar vi kontakt medlemmene som er kjent i området og kan dermed levere mer detaljerte høringsinnspill slik at vi enklere kan bli hørt.

Har du lyst til å hjelpe oss med dette viktige arbeidet? Vennligst skriv til kontakt@nots.no og oppgi hvilke områder du sykler i til daglig og hvordan vi enklest mulig kan komme i kontakt med deg.

| Kommentarer

« Tidligere innlegg Neste side » Neste side »