1 2 3 4 31

nots.no

Bli med på stibyggerkurs i Trondheim eller Tromsø!
with Ingen kommentarer

NOTS arrangerer to stibyggerkurs i år – 10. – 11. juni i Trondheim og 26. – 27. august i Tromsø. Meld deg på nå! I løpet av kurset får du en innføring i enkle byggeteknikker sånn at du ved kursavslutning … Read More

Det blir forbudt å sykle Kjærlighetsstien
with Ingen kommentarer

Stortinget har bestemt at terrengsykling skal tillates i verneområder. Men det foreslås fortsatt forbud mot sykling på sti i nye naturreservater, som på denne tørre og fine stien i Fredrikstad. Vi vil prøve å få verneforskriften endret. Bilder og video … Read More

NOTS blogger: Slipp el-sykkelen fri! Eller?
with Ingen kommentarer

I april ble det bestemt at el-sykler tillates i utmark. Er det grunn til bekymring, glede eller skuldertrekk? El-sykkelen har vekket sterke følelser langs hele emosjonsregisteret hos mange med forkjærlighet for sykling. Noen er henrykte, andre er skeptiske. Den første … Read More

Brev til Klima- og miljødepartementet 12. april 2017
with Ingen kommentarer

Vi viser til Miljødirektoratets tilråding om vern av skog våren 2017, ref. 2017/3989. Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) ønsker å peke på noen forhold i tilrådningen. 1. Forholdet til generelle føringer om å åpne for sykling i verneområder Miljødirektoratet skriver … Read More

NOTS forklarer: El-sykkel ikke helt sidestilt med sykkel
with Ingen kommentarer

I april ble det bestemt at el-sykler kan brukes i utmark på like linje med vanlig sykkel. Men er det egentlig så enkelt? «El-sykkel kan nå brukes i utmark på linje med vanlige sykler,» proklamerte regjeringen i en pressemelding 4. … Read More

Foreslåtte naturvernområder fra Naturbase
with Ingen kommentarer

Naturbase har en liste over foreslåtte verneområder og mulighet for å laste ned data som viser områdenes geografiske utstrekning. Miljødirektoratet svarer slik på spørsmål om hvorfor nesten ingen av områdene som nå er på høring mangler i datasettet: «I datasett … Read More