Høringsuttalelser

NOTS arbeider med å ivareta forholdene for sykling i utmark og mener at avvik fra Friluftslovens hovedregel bare bør skje der det er sterke vernehensyn som tilsier at restriksjoner mot ferdsel med sykkel er nødvendig.

Listen under inneholder brev og høringsuttalelser fra NOTS sentralt og fra Oslo.

Under utarbeidelse

Høringsuttalelse Omnflug naturreservat i Notodden kommune. Fylkesmannen i Telemark, ref. 2015/473. Frist 6. mai 2015.

Høringsuttalelse vern av Burmannsfjell, Eikelifjell og Trolldalsfjell. Fylkesmannen i Telemark. Frist 15. april 2015.

Høringsuttalelse Desiderialunden og Solgårdhavna i Sarpsborg. Fylkesmannen i Østfold, ref. 2014/7391 432.1. Frist 1. april 2015.

2015

Uttalelse til melding om oppstart av verneplanprosess for fem områder i Telemark. Fylkesmannen i Telemark. Sendt 27. februar 2015.

2014

Høringsuttalelse forslag til vern av 8 områder som naturreservat i Oslomarka. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ref. 2014/6854-20 M-NA. Sendt 13. juni 2014.

Høringsuttalelse: Sti- og løypeplan 2014-2017 i Hemsedal Kommune Sendt 20. februar 2014.

2013

Høyringsuttaling kring Brenslefjellet Naturreservat i Molde og Nesset kommunar. Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Sendt 5. juli 2013.

Høringsuttalelse vern av fire friluftsområder etter Markaloven §11. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ref. 2013/3231-1 M-NA. Sendt 15. april 2013.

Høringsuttalelse vedr. retningslinjer for saksbehandling av stier og løyper i Marka. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ref. 2011/14722-22 M-FO. Sendt 20. februar 2013.

2010

Høringsuttalelse verneforslag og forvaltningsplan for Sjunkhatten nasjonalpark. Fylkesmannen i Nordland. Sendt 11. oktober 2010.

Brev til Miljøverndepartementet som etterlyser en oversikt over ferdselsrestriksjoner i utmark. Sendt 4. juni 2010.

Høyringsuttaling kring verneforslag og utkast til forvaltningsplan for Folgefonna nasjonalpark. Fylkesmannen i Hordaland. Sendt 27. januar 2010.

2009

Høringsuttalelse forvaltningsplan for Ormtjernkampen nasjonalpark. Fylkesmannen
 i
 Oppland. Sendt 16. desember 2009.

2008

Høringsuttalelse forvaltningsplan for Reinheimen nasjonalpark. Kontaktutvalget for Reinheimen, Lesja kommune. Sendt 31. oktober 2008.

Høringsuttalelse forvaltningsplan for Rondane og Dovre nasjonalparker. Fylkesmannen i Oppland. Sendt 4. februar 2008.

2007

Høringsuttalelse forvaltningsplan for Jotunheimen nasjonalpark. Fylkesmannen i Oppland. Sendt 31. desember 2007.

| Kommentarer

Vettregler for vintersykling

Allemannsretten gir syklister rett til å ferdes i skiløyper om vinteren, men vi har også en plikt til å opptre hensynsfullt og ikke påføre skade eller være til ulempe for skiløperes interesser når vi ferdes. I skiløypene er skiløpere og gående de myke, og syklistene de harde trafikantene. NOTS oppfordrer derfor syklister til å følge reglene nedenfor for å forhindre konflikt og sørge for at alle som ferdes i marka på vinterstid har gode opplevelser.

  1. Vær hensynsfull og hyggelig i møte med skiløpere og gående
  2. Du har alltid vikeplikt i møte med skiløpere, de har lengre bremselengde, mindre kontroll og tar mer plass i bredden i opp- og nedoverbakke
  3. Ligg til høyre mellom skisporene, eventuelt helt til høyre hvis mulig
  4. Brems ned til kontrollert fart når det kommer skiløper i mot, og passer skiløpere i samme retning som deg med varsomhet på venstre side
  5. Vær spesielt observant i nedoverbakker, det tar lengre tid å bremse på snø enn på sti/grus/asfalt
  6. Unngå å krysse skisporet mer enn nødvendig
  7. Unngå de mest populære utfartsstedene i kjernetiden på lørdager og søndager og ellers når trafikken er stor i skiløypene
  8. Unngå å sykle i skiløyper når det er gjennomslagsføre og du setter dype spor. Løypene er myke og trenger tid til å sette seg etter at preppemaskinen har kjørt spor.

| Kommentarer

Protokoll fra årsmøtet 2014

Link til nedlasting: Protokoll fra årsmøtet 2014

| Kommentarer

(To-)årsberetning 2012-2104

| Kommentarer

Saksliste til årsmøtet

Årsmøtet 27.11.2014 blir avholdt i vogn 110 på Sporveismuseet i Gardeveien 15 på Majorstuen fra 18-20.

Endelig saksliste kan lastes ned her

| Kommentarer

Hva skjer med norsk friluftsliv?

I sin phD-tese “Hva skjer med norsk friluftsliv?” peker Alf Odden på nylige utviklingstrekk i norsk friluftsliv. Blant unge friluftsbrukere er det aktiviteter som sykling, klatring, kiting, topptur/alpint og andre “moderne” aktiviteter som rekrutterer til friluftsliv, mens rekrutteringen til tradisjonelle friluftsaktiviteter er sviktende. Unge friluftsutøvere søker de samme opplevelsene og har de samme verdiene som de eldre som utøver tradisjonelt friluftsliv.

friluftsopplevelser_3

Terreng- og stisykling er bærekraftig friluftsliv hvor utfordringer, teknikk, mestringsfølelse, og aktivitetsglede blir en integrert del av naturopplevelsen.

friluftsopplevelser

Vi som sykler i skog, mark, og fjell er også opptatt av å verne naturen og ha stier å sykle på i fremtiden.

DCIM100GOPRO

Verneinteressene må forstå at om en forhindrer de unge fra å drive med “moderne” friluftsaktiviteter på svakt faglig grunnlag så svekker en rekrutteringa til friluftslivet, og dermed også interessen for naturvern på lang sikt. Hvem skal i framtida ha interesse av å verne naturen når en på faglig svakt grunnlag blir avskåret fra å bruke den og ikke har noen tilknytnig til den?

soppbilde_tradisjonelt_friluftsliv
Sopplukking har lav oppslutning blant de unge

http://www.naturliv.no/odden/Sammendrag_Alf_Odden.pdf

| Kommentarer

« Tidligere innlegg Next Page » Next Page »