Studium av ferdsel i verneområder

with 1 kommentar

Miljødirektoratet har fått i oppdrag å kjøre en feltstudie på innvirkningen på biologisk mangfold som følge av menneskelig ferdsel i verneområder. NOTS har vært i tett dialog med MD i forkant av utlysningen, og vil fungere som sparringspartner og bistå … Read More

1 2 3 4 22

nots.no

Protokoll fra årsmøtet
with Ingen kommentarer

Protokollen fra NOTS sitt årsmøtet i 2015 er tilgjengelig her.

Studium av ferdsel i verneområder
with 1 kommentar

Miljødirektoratet har fått i oppdrag å kjøre en feltstudie på innvirkningen på biologisk mangfold som følge av menneskelig ferdsel i verneområder. NOTS har vært i tett dialog med MD i forkant av utlysningen, og vil fungere som sparringspartner og bistå … Read More

Forbud mot sykling på kultursti langs Glomma
with Ingen kommentarer

Det går stier langs Glomma fra Rånåsfoss til Bingsfoss, Hammeren og sørover til grensa mot Fet. Ved Bingsfoss møter du imidlertid skilt som opplyser at sykling er forbudt. Men skiltet er ulovlig: Sørum kommune har ingen hjemmel for forbudet, og … Read More

Velkommen til årsmøte! Saksliste og -papirer tilgjengelig
with Ingen kommentarer

NOTS holder årsmøtet for 2015 torsdag 12. november kl. 18.00 i Parkveien 53B i Oslo. Ring på hos SGB Storløkken. Bor du utenbys og ønsker å delta? Gi oss beskjed så fort som mulig på kontakt@nots.no, så vi kan opprette … Read More

Åpning av Pioneren, lørdag 31.10. kl. 12:00
with Ingen kommentarer

Skullerudprosjektet har resultert i «Pioneren» og nå er den klar til åpning og gjennomsykling! Vi markerer dette med en, til oss å være, storslått, åpningsmarkering! Den nye miljøbyråden er invitert til å forestå den offisielle åpningen. Østmarktrollet er ikke invitert, … Read More

STOOOR SKP-DUGNAD 18.10.15
with 2 kommentarer

Tid: søndag 18.10 kl. 10-14. Frammøte: Grønmo parkering ved golfbanen. Eller direkte til «myra uten navn mellom Olavsmyr og Rundvann». Du finner den langs SKP, eller du kan sykle/gå inn fra «Snikenkrysset sør» og stien rett øst derfra, 3-400m opp … Read More