Oslo og omegn: Nye verneområder tillater sykling

NOTS ble hørt, og ni nye verneområder i Oslo og omegn er fremdeles åpne for sykling.

Ni nye naturreservater ble nylig vedtatt vernet. Vedtaket sikrer både natur og ivaretar hensyn til andre brukergrupper, som syklister. NOTS Oslo & Omegn har arbeidet for å unngå begrensninger på disse områdene, og NOTS er dermed fornøyde med utfallet.

I vedtaket er også Regjeringen og klima- og miljøminister Tine Sundtoft klare på at hensynet til idretten veide tungt da vedtakene ble fattet.

– Jeg er fornøyd med at vi nå kan verne viktige områder for naturmangfold og samtidig bidra til at områdene fortsatt kan brukes aktivt til idrett og friluftsliv. Fortsatt bruk av områdene kan skje på en ubyråkratisk måte uten tidkrevende søknader, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft ifølge regjeringen.no.

NOTS argumenterte i prosessen at slitasje handler om antall brukere og popularitet og at sykkelbruk ikke sliter mer på sti. NOTS fikk gjennomslag for dette argumentet.

Områdene det dreier seg om er Blåfjell i Asker og Røyken, Gardlaushøda i Bærum, Glitrelia i Nittedal, Lillomarka i Oslo og Nittedal, Prekestolen i Oslo og Gjerdrum, Ringiåsen i Bærum, Rudskampen i Nannestad, Snellingsrøysene i Nannestad og Lunner og Djupdalen og Kjaglidalen i Bærum og Hole.

I Djupdalen og Kjaglidalen åpner vedtaket for sykling der det tidligere har vært forbudt. Ifølge kjentfolk er det fantastiske stier i områder. Et tidligere strengere verneregime har ført til færre brukere og gjengrodde stier, så her er det dermed gode muligheter for mye moro for lokale og tilreisende NOTS-medlemmer.

Regjeringens omtale av saken finnes her.

| Kommentarer

Velkommen til årsmøte i NOTS Oslo og omegn torsdag 9. april!

Sted: Fri Flyt sine lokaler i Sandakerveien 24c, inngang C6, . Dette er på Myrens Verksted OBS: Fri Flyt-bygningen er rett ved Akerselva.

Tid: Torsdag 9.april kl. 19:00

Årsmøtepapirene finner du her: NOTS OO årsmøte 2015 endelig OBS: i møtepapirene står onsdag som møtedag. Møtet er torsdag 9. april.

Det vil bli gjennomført ordinært årsmøte, deretter temamøte:

Skullerudstien – et pionerprosjekt for stisykling i Østmarka

Innledning til diskusjon om prosjektet, søknaden og gjennomføringen ved Bjørn Enoksen og Øyvind Rørslett.

| Kommentarer

NOTS trenger din hjelp

Vil du bidra til å opprettholde tilgangen på sykkel til dine favorittområder? NOTS trenger din hjelp på steder der vi ikke har lokalkjennskap, og ønsker å komme i kontakt med deg som kan hjelpe oss med informasjon og om nødvendig ta en befaring på sykkel.

NOTS arbeider for å sikre rettighetene til terrengsyklistene. Vi opplever oftere og oftere at andre brukerinteresser ønsker å begrense sykling i skog og utmark. NOTS prøver derfor å være med i alle høringsrunder når verneområder eller andre bruksendringer fremmes i de ulike fylkene. Vi ønsker å presentere så saklig og kvalifisert informasjon som mulig i de ulike høringene, og her håper vi at vi kan dra nytte av det entusiastiske medlemsnettet vårt.

Vi ønsker å lage en liste med medlemmer som kan bidra med lokalkunnskap i aktuelle vernesaker. I eventuelle høringsrunder tar vi kontakt medlemmene som er kjent i området og kan dermed levere mer detaljerte høringsinnspill slik at vi enklere kan bli hørt.

Har du lyst til å hjelpe oss med dette viktige arbeidet? Vennligst skriv til kontakt@nots.no og oppgi hvilke områder du sykler i til daglig og hvordan vi enklest mulig kan komme i kontakt med deg.

| Kommentarer

Oppsummering nye verneområder etablert i 2014

38 av 52 nye naturreservater som ble vedtatt i 2014 fikk strengere ferdselsregler enn friluftsloven mht. sykling. Til slutt i artikkelen finnes en tabell som viser hvordan dette fordeler seg fylkesvis på totalt forbud eller tillatt å sykle på vei, utvalgte stier og alle stier. NOTS sendte høringsuttalelser til verneforslagene i Akershus, Hordaland og Møre og Romsdal.

NOTS mener det er unødvendig å vedta strengere ferdselsrestriksjoner enn grunnprinsippet i friluftsloven (allemannsretten): § 2 begrenser ferdsel med tråsykkel til eksisterende stier og forutsetter at den skjer hensynsfullt. § 16 gir kommunen adgang til å sperre områder i inntil 5 år når ferdselen gjør nevneverdig skade.

Derfor har NOTS intensivert arbeidet med å skrive høringsuttalelser og ønsker kontakt med medlemmer og andre som kjenner lokale stinett for å kunne gi forvaltningsmyndighetene bedre innspill i verneprosessene.

vernet2014fylkesoversikt

| Kommentarer

Vern av 9 skogområder i Oslomarka

9 områder i Oslomarka ble vedtatt vernet i dag. Det har vært stor diskusjon rundt adgangen til å drive idrett i disse områdene, og NOTS ba om at sykling på sti tillates.

Forskriftene tilsvarer friluftsloven § 2 mht. sykling.

Bonus: Det 9. området er en sammenslåing og utvidelse av to eksisterende naturreservater i Kjaglidalen og Djupdalen, hvor det tidligere var forbud mot sykling på sti. Den nye forskriften tillater sykling.

| Kommentarer

Høringsuttalelser

NOTS arbeider med å ivareta forholdene for sykling i utmark og mener at avvik fra Friluftslovens hovedregel bare bør skje der det er sterke vernehensyn som tilsier at restriksjoner mot ferdsel med sykkel er nødvendig.

Listen under inneholder brev og høringsuttalelser fra NOTS sentralt og fra Oslo.

Under utarbeidelse

Oppstart av arbeid med frivillig skogvern på Skarvatun i Kvinnherad kommune. Fylkesmannen i Hordaland, ref. 2010/48811 432.0. Frist 11. mai 2015.

Oppstartsmelding forvaltningsplan for Nedre Timenes naturreservat i Kristiansand. Fylkesmannen i Vest-Agder. Frist 5. mai 2015.

Høringsuttalelse Omnflug naturreservat i Notodden kommune. Fylkesmannen i Telemark, ref. 2015/473. Frist 6. mai 2015.

Høringsuttalelse vern av Burmannsfjell, Eikelifjell og Trolldalsfjell (Vasslausfjellet). Fylkesmannen i Telemark, ref. 2015/472. Frist 15. april 2015.

2015

Uttalelse til melding om oppstart av vern av skog for Langebergheia-Mannfallnuten i Froland og Birkenes kommuner. Fylkesmannen i Aust-Agder, ref. 2011/2754 / FMAAGGA. Sendt 22. mars 2015.

Uttalelse til melding om oppstart av verneprosess for et skogområde ved Lunde søndre i Lågendalen i Larvik kommune. Fylkesmannen i Vestfold, ref. 2012/7365. Sendt 22. mars 2015.

Uttalelse til melding om oppstart av verneprosess – frivillig vern av skog – Granslia i Hof kommune. Fylkesmannen i Vestfold, ref. 2015/1131. Sendt 21. mars 2015.

Høringsuttalelse Desiderialunden og Solgårdhavna i Sarpsborg. Fylkesmannen i Østfold, ref. 2014/7391 432.1 GHA. Sendt 21. mars 2015.

Uttalelse til melding om oppstart av verneplanprosess for fem områder i Telemark. Fylkesmannen i Telemark. Sendt 27. februar 2015.

2014

Høringsuttalelse forslag til vern av 8 områder som naturreservat i Oslomarka. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ref. 2014/6854-20 M-NA. Sendt 13. juni 2014.

Høringsuttalelse: Sti- og løypeplan 2014-2017 i Hemsedal Kommune Sendt 20. februar 2014.

2013

Høyringsuttaling kring Brenslefjellet Naturreservat i Molde og Nesset kommunar. Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Sendt 5. juli 2013.

Høringsuttalelse vern av fire friluftsområder etter Markaloven §11. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ref. 2013/3231-1 M-NA. Sendt 15. april 2013.

Høringsuttalelse vedr. retningslinjer for saksbehandling av stier og løyper i Marka. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ref. 2011/14722-22 M-FO. Sendt 20. februar 2013.

2010

Høringsuttalelse verneforslag og forvaltningsplan for Sjunkhatten nasjonalpark. Fylkesmannen i Nordland. Sendt 11. oktober 2010.

Brev til Miljøverndepartementet som etterlyser en oversikt over ferdselsrestriksjoner i utmark. Sendt 4. juni 2010.

Høyringsuttaling kring verneforslag og utkast til forvaltningsplan for Folgefonna nasjonalpark. Fylkesmannen i Hordaland. Sendt 27. januar 2010.

2009

Høringsuttalelse forvaltningsplan for Ormtjernkampen nasjonalpark. Fylkesmannen
 i
 Oppland. Sendt 16. desember 2009.

2008

Høringsuttalelse forvaltningsplan for Reinheimen nasjonalpark. Kontaktutvalget for Reinheimen, Lesja kommune. Sendt 31. oktober 2008.

Høringsuttalelse forvaltningsplan for Rondane og Dovre nasjonalparker. Fylkesmannen i Oppland. Sendt 4. februar 2008.

2007

Høringsuttalelse forvaltningsplan for Jotunheimen nasjonalpark. Fylkesmannen i Oppland. Sendt 31. desember 2007.

| Kommentarer (1)

« Tidligere innlegg Next Page » Next Page »