Vårt arbeid

Foto: Bjørn-Ståle Larsen

NOTS arbeider for å fremme
en god ferdselskultur på sykkel i utmark

Vi gjør dette blant annet gjennom stivettreglene. Vi tilbyr turforslag og guidede turer for å bidra til at mange legger sykkelturene sine til stier som tåler slik bruk godt.

Vi har god kompetanse om stier og naturslitasje relatert til sykling som vi ønsker å bidra med ovenfor naturforvaltning i vernesaker hvor forbud mot sykling kan være aktuelt, fordi vi er bekymret for at oppstykking av ferdselsbestemmelser i norsk natur vil bety utvanning av prinsippet om fri ferdsel i utmark.

Slitasje på sti er ofte et tema når det gjelder stisykling. Vi sørger derfor for å samle den beste kunnskapen som finnes om vedlikehold av stier, og vi besitter høy kompetanse om nær-inngrepsfrie tiltak som kan gjøres for å redusere den påvirkningen sykling har på stier.

Mer om stibygging

Mer om ferdselsrettigheter