Det kalles herved inn til årsmøte i NOTS Oslo og omegn.

Møtet vil bli avholdt på Peppes Pizza Stortingsgata 4, 17.april kl. 1900. Saksliste vil bli publisert på nots.no i forkant av møtet.

Det vil blir gjennomført ordinært årsmøte, før Marianne Reusch kommer for å holde foredrag med tittel «På sykkel gjennom paragrafjungelen – moderne friluftsliv i en skog av lover».

Agenda:
Valg av møteledelse, referent
Godkjennelse av innkalling og saksliste

Foreløpig saksliste:
Nye vedtekter
Valg av styre
Arbeidsplan 2013
Markapolitisk plattform
Innkomne forslag
Generell orientering om NOTS Oslo og omegns arbeid i 2013.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, bes sendt til oslo@nots.no innen 27.03.13

Det vil bli servert pizza, så meld gjerne fra om du kommer til adressen over!