Årsmøtet 2012 vil bli avholdt onsdag 7. november i Oslo. Vi kommer tilbake til sted og nøyaktig tid senere.

Tidsfrist for å sende inn saker det skal fattes vedtak på er 10. oktober.

Saksliste vil bli publisert på nots.no innen 24. oktober