Vi får for tiden mange innmeldinger og henvendelser ang. medlemskap og vil i den anledning informere litt om prosessen rundt dette.

Vi jobber med et nytt medlemsystem som skal gjøre administrasjon og utsending av faktura mye enklere enn med systemene vi har brukt tidligere og vi håper å ha denne løsningen på plass i løpet av mars, så vi kan sende ut faktura for årets kontingent like etter påske. Da vil alle medlemmer vi har registrert med korrekt epost motta informasjon og faktura pr. epost.

Vi vil jobbe oss igjennom alle henvendelser vi har mottatt vedrørende medlemskap i forbindelse med overgangen til nytt system. Om du ikke har mottatt svar på din henvendelse eller faktura når vi publiserer på nettsidene at fakura er sendt ut, ber vi deg ta kontakt på medlem@nots.no.

Vi har utviklet et innmeldingsskjema på nettsiden som kan benyttes for innmelding av personlige medlemmer og det jobbes med å få tilsvarende løsning på plass for både bedrifts-/organinsajonsmedlemskap og familiemedlemskap. Systemet sender en automatisk generert bekreftelsesepost, og om du mot formodning ikke har mottatt denne, kan det være at den har havnet i søppelpost-filteret.

Om du har vært medlem tidligere, men ikke mottatt papirfaktura med medlemskort i løpet av de siste årene, har vi ikke korrekt informasjon i registeret vårt, og det enkleste er om du registrerer deg på nytt på nettsiden.

Et synspunkt om “Informasjon om innmeldinger og medlemsadministrasjon

Kommentarer stengt.