imba2
Leder Stian Bergeland og nestleder Ingrid Hokstad representerte NOTS på IMBA European Summit 2017

NOTS har vært på den årlige samlingen til den europeiske terrengsykkelorganisasjonen IMBA Europe. Hva tar vi med oss hjem fra Portugal?

NOTS er medlem av IMBA Europe, en paraplyorganisasjon som jobber for terrengsykling på europeisk nivå. Det er langt fra europeiske storbyer til lokale stier i Norge, men for NOTS har det vist seg viktig å holde kontakten med det europeiske miljøer og med andre organisasjoner som har de samme utfordringene som oss i Norge.

På årets konferanse, der byen Àgueda i Portugal var vertskap, var det spesielt to temaer som fikk fokus: Turisme og stibygging. Ute i Europa har man lenge opplevd en mye større interesse rundt terrengsykkelturisme enn i Norge, men det kommer hit også. Så hva kan vi lære av erfaringene fra resten av Europa? Portugiserne på konferansen presenterte Madeira som skrekkeksemplet på hvordan stinettverket ikke skal forvaltes. En opportunistisk bransje støttet av næringsvennlige lokalpolitikere har gjort at mange av de flotte stiene raseres og at mange stier bygges ulovlig i verneområder. Er du opptatt av at dine lokale stier ikke skal ødelegges av tilreisende, bør du kanskje gjengjelde tjenesten til de lokale på Madeira og heller legge terrengsykkelferien til et annet land.

Solskinnshistorien innen turisme ble presentert av svenskene, der Örebro har bygd opp en næring ut av nesten ingenting. Lokale stier er skiltet og utbedret og, grunneiere er med på laget og regionale myndigheter passer på at alt går bra for seg.

For oss i NOTS var det gledelig å se at noen næringsutviklere fra Norge tok turen til IMBA-samlingen. Det vitner om at de faktisk tar bærekraftig stiutbygging på alvor. Vi har ikke muligheten til å bremse terrengsykkelturismen, men vi kan jobbe for at turistnæringen tar ansvar for at produktene deres ikke ødelegger utmarka for de lokale syklistene.

Stibygging er også et populært tema i Europa, og det bygges og tilrettelegges i mange kriker og kroker. At man bygger så mye i Europa sammenliknet med Norge, skyldes nok en rekke faktorer. Én faktor er at det virker som det helst skal være flyt i Europa, mens vi her i nord har en tendens til å like røtter og steiner. Vi er liksom ikke på terrengsykkeltur uten å måtte knote litt. Dessuten har vi her allerede et stinettverk, så tilrettelegging er mer fornuftig enn bygging.

Så hva tar vi med oss hjem? Djevelen er ofte i detaljene, sies det, og vi har fått mye inspirasjon til å implementere småtterier. Noen av disse småtingene dukker opp uten at noen kommer til å merke noe som helst, men det vil forhåpentligvis gjøre livet enda gladere for den som beveger seg i terrenget på sykkel