Kjære NOTS-medlem, det er nå tid for å fornye ditt medlemskap.

NOTS har oppnådd en posisjon som representant for terrengsyklingsmiljøene i Norge, og vi blir tatt på alvor av myndigheter og andre interesseorganisasjoner. Det blir svært viktig fremover å opprettholde denne posisjonen da forbud mot sykling stadig legges inn i nye flerbruksplaner og verneplaner i hele landet.

Vårt viktigste arbeid fremover er å få NOTS med som høringsinstans der hvor våre interesser som terrengsyklister berøres og å arbeide mot forslag til sykkelforbud.

NOTS vil også jobbe videre med temaer som stirydding, holdninger m.m.

NOTS er avhengig av observante medlemmer som tipser oss om forbud, konflikter og andre saker som oppstår både på lokalt og nasjonalt plan. Tips sendes til kontakt@nots.no

Med din støtte kan vi best mulig sørge for at våre meninger blir hørt og tatt hensyn til. NOTS trenger ditt medlemskap.

Slik gjør du:
Kontingenten på kr 100,- betales inn på kontonummer 0539 31 03444. Husk og oppgi navn og medlemsnummer på innbetalingen!

SPESIALTILBUD: Et års medlemskap + 2007 utgaven av NOTS t-skjorten for kr 200,-. Merk da innbetalingen med navn, adresse og ønsket størrelse på t-skjorten. Mer info om t-skjortene finner du under.