Stisykkelsesongen er i gang for fullt i store deler av landet, og NOTS trenger din støtte for å kunne fortsette å arbeide for terrengsyklisters rettigheter også i år.

Siden NOTS ble stiftet i 2004 har vi kontinuerlig jobbet for terrengsyklisters rettigheter. Tilgang til stier og friluftsområder har vært i fokus sammen med arbeid mot sykkelforbud i nasjonalparker og verneområder. Vi har også bedrevet holdningskapende arbeid blant syklister, samt stirydding sammen med andre brukere av marka. I løpet av disse årene har NOTS oppnådd en posisjon som representant for terrengsyklingsmiljøene i Norge, og blir tatt på alvor av både myndighetene og andre interesseorganisasjoner.

For å kunne fortsette dette arbeidet er vi avhengig av din støtte, og vi oppfordrer dermed alle NOTS-medlemmer til å fornye medlemskapet sitt nå.

Slik gjør du: Kontingenten på kr 100,- betales inn på kontonummer 1503.02.28089. Husk å oppgi navn og adresse på innbetalingen.

NB! Denne e-posten er sendt til alle medlemmene. De som allerede har betalt kontingent for 2008 kan se bort fra den med god samvittighet!

Vennlig sykkelhilsen fra NOTS-styret!