Epost: finnmark@nots.no

Styret:

Styreleder: Jørn Andre Evertsen
Sekretær: Tor Ole Larsen
Kasserer: Kristian Jakobsen
Styremedlem: Tony Boine
Styremedlem: Michael P. Rummelhoff