Styreleder: Jørn Hanssen

Styremedlemmer:
Jonas Aksmo
Jimmy Johansen
Tryggve Christiansen
Beate Grøterud
Bjørn-Ståle Larsen