NOTS Sogn

Sogn Terrengsykkel er ein frivillig interesseorganisasjon for terrengsyklistar i Indre Sogn.

Vårt hovudmål er å leggje til rette for, samt oppretthalde eit godt og bærekraftig miljø for terrengsykling som vert utvikla i tråd med lokale interesser. 

Vi meiner følgjande punkt er essensielle element for å oppnå eit bærekraftig miljø:

  • Deling av kompetanse og informasjon

  • God kommunikasjon og dialog

  • Kulturbygging

  • Tilrettelegging og vedlikehald av stier og anlegg

Sogn Terrengsykkel er organisert under Norsk Organisasjon for Terrengsykling (NOTS). NOTS har eit sentralt styre som jobbar for god utvikling og tilrettelegging for terrengsykling i eit nasjonalt perspektiv. Denne koplinga til NOTS gjer at Sogn Terrengsykkel både får bistand frå NOTS i gjennomføring av vårt arbeid, men også at vi bidrar inn i arbeidet for det nasjonale miljøet for terrengsykling.

Styret:

Stian Bjørnli
Ingrid Nygård
Andreas Drageset
Fredrik Rafteseth
Tommy Pham
Ida Ramsfjell
Karoline Myklebust
Otto Eikeset
Petter Andreas Strøm

Kontakt:

E-post: sogn.terrengsykkel@gmail.com

Web: www.sognterrengsykkel.no