Tirsdag 8. oktober, kl. 13-17, inviteres det til Markadagen 2013 på Frognerseteren Friluftssenter.

I år er temaet Sykling i Marka og utfordringer knyttet til dette. Oslo og Omland Friluftsråd satte i vinter ned en arbeidsgruppe med følgende mandat:

«Å belyse alle sider av sykling i Marka så som sykling på veier og stier, organisert og uorganisert, sommer som vinter, samt sykkelritt. Målsettingen er å minimalisere brukerkonfliktene, hensynta utfordringene ved slitasje på stier og løyper og finne fram til gode «kjøreregler» for alle som ferdes i Marka»

Arbeidsgruppen, med representanter fra bl.a. NOTS, har nå lagt frem en rapport som kommer å presenteres og diskuteres på Markadagen. Møtet er åpent for alle og frist for påmelding til OOF er 5. oktober til oofoslo@online.no eller telefon 22 17 84 00

Invitasjon Markadagen 2013