Har du spørsmål angående betaling av medlemskap? Mangler du eller har du mistet fakturaen for innbetaling av kontingent? Er det noe annet du lurer på angående medlemskapet ditt? Merk deg den nye eposten for henvendelser om kontingent og medlemskap: nots@aboservice.no

Har du andre henvendelser angående ferdselsrettigheter, stibygging eller andre NOTS-relaterte saker, kontakter du ditt lokallag eller sentralstyret.