I april ble det bestemt at el-sykler kan brukes i utmark på like linje med vanlig sykkel. Men er det egentlig så enkelt?

«El-sykkel kan nå brukes i utmark på linje med vanlige sykler,» proklamerte regjeringen i en pressemelding 4. april 2017. Men når man graver i materien, framstår det som klart at det fremdeles er en forskjell på sykler med og uten hjelpemotor i utmark.

Den nye forskriften sier at «elektriske sykler kan brukes i utmark». Med elektriske sykler menes sykler som er utstyrt med hjelpemotor med maksimal nominell effekt på høyst 0,25 kW hvor hjelpemotorens effekt reduseres gradvis og opphører når sykkelen oppnår en hastighet på 25 km/t, eller tidligere hvis syklisten slutter å trå, men det tillates at sykkelen har fremdrift kun ved motorkraft opp til 6 km/t.

Friluftsloven

Ferdsel på el-sykkel omfattes imidlertid ikke av allemannsretten. Det vil si at friluftsloven § 2 om fri ferdsel ikke omfatter el-sykkel, og det er derfor fortsatt nødvendig med samtykke fra grunneier for å sykle på el-sykkel i utmark der det er lov å sykle på vanlig sykkel. I friluftlovens § 4 blir sykkel med hjelpemotor likestilt med motorvogn og hestekjøretøy, slik at grunneier fortsatt kan nedlegge forbud mot el-sykkel på privat veg.

Den enkelte kommune kan også stenge områder og traséer for el-sykler. Med vanlig sykkel kan man i kraft av allemannsretten imidlertid ferdes på veg og sti i utmark og over alt på fjellet.

Se friluftlovens §§ 2 og 4 her.

Les mer om allemannsretten her.

Trolig minimalt problem

Selv etter den nye forskriften vil det være opp til den enkelte grunneier om el-sykkel kan brukes til ferdsel i utmark og på private veger. NOTS tror at dette likevel vil føre til større aksept for el-sykler også på stiene, men at de aller fleste som vil benytte seg av regelendringen, blir å finne på vegene.

Stivettregler også for el-sykler

Regjeringens vedtak gjør at vi ønsker el-terrengsyklister velkommen på grus og sti, men husk at stivettreglene gjelder både dem med og uten hjelpemotor!