NOTS lokallag i Oslo og omegn er stiftet 14.09.2010. Tron Høgvold, Rick Wheatley, Roger Hansen og Øyvind Rørslett danner et interimsstyre som vil foreberede et årsmøte våren 2011 der et permanent styre velges.

«Oslo og omegn» omfatter inntil videre Oslo, Follo og Asker/Bærum. Romerike har eget lokallag.

Aktuelle arbeidsområder:

  • holdningsarbeid overfor terrengsyklister og Markabrukere
  • ivareta terrengsyklistenes rettigheter
  • samarbeid med andre friluftsorganisasjoner, myndigheter m.v.
  • være talsorgan for terrengsyklister mot media og myndigheter
  • vurdere behov for og gjennomføre tilrettelegging (stirydding, klopping etc) i form av dugnadsarbeid
  • vurdere problemer med slitasje på stier og engasjere seg i hvordan dette kan begrenses
  • medlemsrekruttering
  • formidle informasjon om restriksjoner på sykling (naturreservater, fredninger o.l.)

Arbeidsområdene vil være geografisk avgrenset til Oslo og omegn.

Om du er interessert i å bidra i lokalmiljøet kan du kontakte oslo@nots.no