NOTS registrerer med glede en økt entusiasme rundt vårt arbeid. Terrengsykling er en aktivitet i stadig utvikling, og med flere brukere kan det følge flere påstander om stislitasje og konflikter med andre brukergupper. Vi som trives med terrengsykling i en av dens mange former, har interesse av å stå sammen og bli representert av en organisasjon som kan tale vår sak. Og NOTS satser i årene som kommer på å være en enda bedre representant for deg.

Med stadig flere som oppdager gledene med terrengsykling, mener vi i NOTS at organisasjonen vår kan, og bør, vokse betydelig i årene fremover. Antallet syklister tatt i betraktning, tror og håper vi å kunne rekruttere mange flere medlemmer. Jo flere medlemmer NOTS har, jo sterkere står terrengsyklistene som gruppe. Det blir da enda lettere for NOTS å stå fram som en legitim aktør og jobbe mer aktivt for å styrke og bevare terrengsyklisters omdømme, rettigheter og muligheter.

Som et ledd i denne utviklingen, ble Visjon2020 utviklet. Visjonen ble presentert på årsmøtet i 2015, og legger fram hvordan NOTS ønsker å utvikle seg som organisasjon fram mot 2020. Vi ønsker å bli spille en enda større rolle når det gjelder samhandling med politikere, engasjement i media, innspill i vernesaker, stiutvikling, og andre saker som er viktige for terrensyklingens fremtid.

For å nå målene i visjonen, er det første NOTS må gjøre å satse på å styrke organisasjonen. Det er et av delmålene for 2016. Dette delmålet innebærer blant annet bedre samhandling internt, mer synlighet eksternt og bedre kommunikasjon med medlemmene.

Mer aktivitet koster selvsagt mer penger. Vi har derfor bestemt oss for å øke medlemskontingenten i 2016 til 200 kroner. Vi ser også på muligheten til å opprette et barnemedlemskap, som vil erstatte det bortfalte familiemedlemskapet.

Felles for oss som bidrar i NOTS-arbeidet, både lokalt og sentralt, er at vi brenner for terrengsyklers rettigheter. Vi håper du vil gjøre en innsats ved å støtte oss fremover, og at du vil hjelpe oss i arbeidet med å rekruttere nye medlemmer!

Et synspunkt om “NOTS sine planer for 2016

Kommentarer stengt.