Formålet er å skaffe midler til stirydding og legging av klopper/gangbaner i Oslomarka. Midlene disponeres av NOTS Oslo & omegn til anskaffelse av materialer og utstyr. Ved dugnadsinnsats vil lokallaget bidra til god fremkommelig for turgåere og terrengsyklister samt redusert slitasje på stiene i Marka. Arbeidet vil skje etter godkjenning fra grunneier og Oslo kommune, Bymiljøetaten divisjon Friluft.

Vil du støtte NOTS i dette arbeidet kan du gi en slant til NOTS på konto 0539.31.03444. Merk innbetalingen «Stifond Oslo».