Høringsuttalelse forskrift for kultursti langs Glomma. Sørum kommune, ref. 13/03344-23. Sendt 10. desember 2015.

Høringsuttalelse til forvaltningsplan for Nedre Timenes naturreservat. Fylkesmannen i Vest-Agder, ref. 2015/1288. Sendt 30. november 2015.

Innspill til forvaltningsplan for Seiland/Sievju nasjonalpark. Fylkesmannen i Finnmark, ref. 2012/3625. Sendt 29. november 2015.

Innspill oppstart arbeid med forskrift for kultursti langs Glomma. Sørum kommune, ref. 13/03344-21. Sendt 29. oktober 2015.

Høringsuttalelse forvaltningsplan Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, ref. 2015/1516. Sendt 19. oktober 2015.

Brev til Klima- og miljødepartementet om tilrådning til skogvern høsten 2015. Sendt 6. oktober 2015.

Høringsuttalelse forvaltningsplan Breheimen. Fylkesmannen i Oppland, ref. 2015/4131. Sendt 5. oktober 2015.

Innspill til disposisjonsplan for Sørmarka friområde, Stavanger kommune. Sendt 28. august 2015.

Brev med innspill til ny stortingsmelding om friluftsliv 2016. Klima- og miljødepartementet. Sendt 24. august 2015.

Brev til Miljødirektoratet om innspill i etterkant av tilrådning om vern fra Fylkesmannen. Sendt 20. august 2015, journalført med saksnummer 2015/8527-1.

Høringsuttalelse Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområder i Kragerø kommune. Fylkesmannen i Telemark, ref. 2014/1140. Sendt 13. august 2015.

Høringsuttalelse Solbrålia og Augla i Sør-Fron kommune. Fylkesmannen i Oppland, ref. 2015/1888-5. Sendt 4. august 2015.

Høringsuttalelse Lavangselva i Balsfjord kommune. Fylkesmannen i Troms, ref. 2015/1454-13. Sendt 4. august 2015.

Høringsuttalelse Vikerfjell mfl. (9 områder). Fylkesmannen i Buskerud, ref. 2015/3030. Sendt 15. juli 2015.

Høringsuttalelse sti- og løypeplan for Rendalen kommune. Rendalen kommune, ref. 13/1557-161. Sendt 14. juli 2015.

Høringsuttalelse utvidelser av Gjerimåsan og Prestehesten. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ref. 2015/9526 M-NA. Sendt 14. juli 2015.

Høringsuttalelse Korpeknotten, Regimentsmyra og Neslundene i Fredrikstad, Linehøgda i Marker, Flåtten, Haakaas og Raknerud-Gimmingsrud i Trøgstad, Brattåsen i Rakkestad, Paulsbo i Halden og utvidelser av Vestfjella i Halden/Aremark og Berg i Eidsberg. Fylkesmannen i Østfold, ref. 15/2810. Sendt 8. juli 2015.

Høringsuttalelse Askilsåsen. Fylkesmannen i Vestfold, ref. 2009/6766. Sendt 2. juni 2015.

Høringsuttalelse Lynne. Fylkesmannen i Vestfold, ref. 2012/7365. Sendt 2. juni 2015.

Høringsuttalelse Granslia. Fylkesmannen i Vestfold, ref. 2015/1131. Sendt 2. juni 2015.

Høringsuttalelse Misterlia, Eldåa, Rokkåa, Veslehammerlia, Jukulen, Deifjellia og Slåttbråtåmyra. Fylkesmannen i Hedmark. Sendt 27. juni 2015.

Høringsuttalelse Tangvolla og Homla. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, ref. 2015/1355. Sendt 23. juni 2015.

Høringsuttalelse Skarvatun. Fylkesmannen i Hordaland, ref. 2010/48811. Sendt 20. juni 2015.

Høringsuttalelse til utvidelse og opprettelse av Dregnismorki-Ytrismorki. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, ref. 2015/772. Sendt 18. juni 2015.

Høringsuttalelse Fimreiteåsen. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, ref. 2015/796. Sendt 18. juni 2015.

Høringsuttalelse Ljosådalen. Fylkesmannen i Aust-Agder, ref. 2010/4451. Sendt 17. juni 2015.

Høringsuttalelse Stuvåna og Eikelidalen. Fylkesmannen i Aust-Agder, ref. 2014/1250. Sendt 17. juni 2015.

Høringsuttalelse Langebergheia-Mannfallnuten. Fylkesmannen i Aust-Agder, ref. 2011/2754. Sendt 17. juni 2015.

Høringsuttalelse vern av Buvika, Gravhaugen, Aunskardet-Lakshølhaugen, Ramsås, Kvamsfjellet, Migaren (utvidelse), Nonshaugen (utvidelse), Guselva, Lødding og Gjevsjøen (utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjell nasjonalpark). Fylkesmannen i Nord-Trondelag. Sendt 3. juni 2015.

Høringsuttalelser Trillingtjennane, Bratterudskogen, Brårfjell, Krølen og Minnesjø. Fylkesmannen i Telemark. Sendt 30. mai 2015.

Innspill til oppstart frivillig skogvern Askilsåsen i Sande kommune. Fylkesmannen i Vestfold, ref. 2009/6766 432.1. Sendt 13. mai 2015.

Høringsuttalelse Langvassbrenna naturreservat i Jevnaker. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ref. 2015/6918-1 M-NA. Sendt 11. mai 2015.

Innspill til oppstart utvidelse av Gjerimåsan og Prestehesten. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ref. 2015/7660-1 M-NA. Sendt 11. mai 2015.

Innspill til oppstart av arbeid med frivillig skogvern på Skarvatun i Kvinnherad kommune. Fylkesmannen i Hordaland, ref. 2010/48811. Sendt 11. mai 2015.

Høringsuttalelse Omnflug naturreservat i Notodden kommune. Fylkesmannen i Telemark, ref. 2015/473. Sendt 8. mai 2015.

Uttalelse til melding om oppstart av verneprosess i Solbrålia og Augla, Sør-Fron kommune. Fylkesmannen i Oppland, ref. 2015/1888-1. Sendt 7. mai 2015.

Høringsuttalelse vern av Burmannsfjell, Eikelifjell og Trolldalsfjell (Vasslausfjellet). Fylkesmannen i Telemark, ref. 2015/472. Sendt 15. april 2015.

Uttalelse til melding om oppstart av vern av skog for Langebergheia-Mannfallnuten i Froland og Birkenes kommuner. Fylkesmannen i Aust-Agder, ref. 2011/2754 / FMAAGGA. Sendt 22. mars 2015.

Uttalelse til melding om oppstart av verneprosess for et skogområde ved Lunde søndre i Lågendalen i Larvik kommune. Fylkesmannen i Vestfold, ref. 2012/7365. Sendt 22. mars 2015.

Uttalelse til melding om oppstart av verneprosess – frivillig vern av skog – Granslia i Hof kommune. Fylkesmannen i Vestfold, ref. 2015/1131. Sendt 21. mars 2015.

Høringsuttalelse Desiderialunden og Solgårdhavna i Sarpsborg. Fylkesmannen i Østfold, ref. 2014/7391 432.1 GHA. Sendt 21. mars 2015.

Uttalelse til melding om oppstart av verneplanprosess for fem områder i Telemark. Fylkesmannen i Telemark. Sendt 27. februar 2015.