Agenda:

1. Økonomi:

Regnskap for 2017. Gikk i minus, men hadde penger på bok, så det gjorde ikke så mye. Ble trykket opp litt t-skjorter til Bike Expo, stibyggerkurs, medlemsregister etc. Så langt i år har vi hatt inntekter på 233’. Har fått 50’ fra Norrøna stiftelsen 8. januar. Utgifter så langt har gått hovedsaklig til medlemsregister, 38’. Fikk ikke tilgang til konto før i juni, og det ble en del utgifter ved å betale for sent. Men det er nå ordnet opp i. Oppsummert har vi 450’ innestående.

Erfaring til neste gang vi bytter styre, er at vi må bli bedre på overlapp. En ryddig og ordentlig prosess for overlevering. Mye av styret ble byttet samtidig. Både leder, nestleder og økonomiansvarlig som alle var signaturberettiget gikk ut av styret.

Vi tar tak i stiftelser for å søke om midler. Kan kontakte Norrøna, Gjensidige, Sparebankstiftelsen DNB, OBOS, Danske Bank etc. Sentralt står for søknadsprosessen og lokallagene stiller med søknad inn mot sentralt. Vi kan søke på stibyggerkurs og stier ala Pioneren, men gjerne tiltak som kan brukes av barn, og at andre brukergrupper kan bruke det, eller deler av det. Da er det lettere å få gjennomslag.

2. Avtaler:

Rabatt på Radisson Trysil gjelder ut 2018. Har fått inn 3 bookinger allerede dagen etter. Bra!

Vi har avtale med Spinn og de har bekreftet 15% rabatt i alle butikker. Snakket med daglig leder på Majorstuen, kan ha kundekvelder. Skal ta en videre prat med han. Mange av avtalene er ikke skrevet ned noe sted.

Sweet skal dekke noe med stibyggerkurs, bidrar med 20-25’. Her må vi levere noe slik at de kan bruke det i markedsføring. Vi trenger en god plan, kan bygge et modulbasert opplegg i samarbeid med Rekkje. Har snakket med folk fra Sweet og de er positive til å bidra. Vi kan lage SoMe konkurranser og få premier fra Sweet for eksempel. Ingen kontroll på Rekkje i forhold til avtale. Fungerer mer som sponsavtale, og ikke rabatt, med unntak av at nye medlemmer fikk 20% på første kjøp (vet ikke om den gjelder ennå, skal sjekker opp).

Birk avtalen gikk ut i 2017, Oslo Sportslager finner vi ikke, BC sport, F100 kjederens. Vi sjekker opp og får formelle avtaler i orden.

Kunne vi fått noen avtaler med en eller flere sykkelmerker? Kunne hatt demokvelder i NOTS regi/samarbeid. (Cannondale?). Få en Demodag opp mot GTG konseptet og rabatt på kjøp. EN god ide som vi skal følge opp.

Virker som det er enighet om at det er bedre å ha få avtaler med langsiktige relasjoner. Der avtaler ikke dekker hele landet, kan lokallag lage egne avtaler som vi kan innlemme blant avtalene.

Vi oppdaterer nettsidene fortløpende etter hvert som avtalene signeres.

3. Utflukt:

Vi har snakket med Friflyt og Terrengsykkel som er veldig positive til oss og har ingen krav, men liker å få innspill til innhold. Vært fornøyde med forrige styre med uttalelser, spesielt på høringer. Ellers ingen forventninger, men sponser oss gjerne med Utflukt billetter. Utflukt er et bra sted for oss å være og markere oss. Må være bedre på å forberede oss. I fjor hadde vi foredrag og quiz. Vi må ta bedre tak i dette neste år og begynne planleggingen allerede i år.

4. Oslo Enduro:

Enduro og stimiljøet er litt forskjellige, kan vi bidra med noe inn i enduro for bærekraftige stier? Rekkje? Kan vi binde miljøene sammen og gjøre noe? Kan medlemskontigenten innbakes i påmeldingsavgiften? Dette bør være en sak for Oslo 00? Stand? Mulig også å få til noe med Hakadal?

5. Stibyggerkurs:

Det skal arrangeres i Drammen i 14/15/16 september. Det er spikret med Rekkje. Vi kan holde Sweet litt varme her og informere. Fått faktura fra Rekkje allerede. Vet ikke ennå hvor de skal bygge eller utbedre. Må også avklares med lokal myndigheter, det bistår også Rekkje med. Bør ta litt bilder fra dette og innbydelse bør gå ut snart. Mange drar på tur i september. Bør være åpent for alle. Gratis, men må være NOTS medlem. Trondheim og Tromsø hadde bra oppmøte og arrangement. Rekkje setter tak på antall deltagere. Kanskje litt dumt med ting som er gratis, enkelt å melde seg på, men lett å avlyse. Bør kanskje ha en forpliktende sum?

6. Lokallagssamling:

Sogn er foreslått, har bygd nye stier. Tid: September/mulig Oktober. Ha en faglig og en aktiv del med sykling. Vi må lage et opplegg. Bør inneholde en generell oppdatering fra NOTS, litt lokalt, info ang. Imba, ord fra alle lokallagene, bruk av penger, fritt ord rundt bordet. Finne agendaen fra ifjor. Og legge planer for 2019. Presentere en god plan for Utflukt 2019. Dette må avklares: Dato, sted, overnatting, faglig innhold og sykling. Husk også at det er andre arrangementer i september som Oppdal, Hillbilly Huckfest, etc. Her bør vi også prøve å være litt mer synlige. Kan sende flyers?

7. Informasjon:

Kommunikasjon fra Nots sentralt ut mot medlemmer må bli hyppigere, starte diskusjoner på FB og ha litt dialog også utenom styremøter. Bruk gjerne NOTS intern. Må sende ut nyhetsbrev, starte diskusjoner, dele møtereferater og kommunisere på FB NOTS hyppigere. Plan for å få flere medlemmer, markedsføring, kommunikasjon etc.

Pri 1: Starte med medlemsregister. Ingen bekreftelse på at man har betalt. Bør gjøres enkelt. Ta en prat med Media digital, kommer mange regninger. Hva betaler vi for? Prøve å finne et nytt, bedre og billigere medlemsregister.

Ut mot medlemmer bør vi bruke andre kanaler som sosiale medier, enn hjemmeside.

1300 medlemmer i fjor. Cirka. (Ikke mange har betalt med Vipps).

Facilisportalen må vi få tilgang til.

Behov for å fikse opp nots siden, medlemsbasen og diverse. Har litt midler til dette for å få det opp å stå. Vi ser på dette på sikt. Litt ulike meninger rundt dette, da det fort kan bli dyrt og det er andre kanaler som når flere mennesker på kortere tid, som Facebook, Instagram og lignende, trenger ikke utvikling og man kan heller bruke pengene på å sponse poster.

Diskusjon rundt innhold: Lage en kort promovideo? Kan legges ut diverse steder?

Viktig at vi bruker mer visuelle midler, det skal se litt gøy ut å drive med sykling.

Medlem som melder seg inn får ikke info.

Legge ut styrereferater på nettsiden vår, så får alle lokallagene mer tilhørighet til nots siden.

Bør kunne få laget en innholdsplan på sikt. Alle bør ha tilgang. Lite regler til å begynne med, bør ha en plan på sikt. Ting som kan postes: Turbilder, stivettregler nr. 1-10, førstehjelp, sponsorer, nots fordeler, bli medlem. Lage en kanalstrategi også.

8. Stiftelse NOTS Trondheim:

Har hatt samling i marka og signerte dokumentene og er på vei til å få et org. nr.

9. Eventuelt:

Vi skal bli bedre på å fange opp høringssaker. Hvor er vi registrert som høringsinstans? Kommer mailer fortløpende.

Trailfork har maset om at vi skal opprette en paypal konto. Legger igjen spor, liker man ruten, kan man donere penger til «eiere av stien» og vi står som «eier av stier» i Norge. Kan få donert penger, men vet ikke hvor mye. Mer pro trailguide. Bekymret for at det vil koste oss tid.

Skiforeningen sine stivettregler. Hva skal vi gjøre med det, ingen blåkopi, men noen punkter er ordrett. Har snudd på en og to. Sende en høflig henvendelse til Skiforeningen og si det ligner veldig på våre. Er reglene våre? Kan vi ta eierskap til de?

Styring av mailadresser ligger på domeneshop. Vi sjekker opp dette.

Møtereferat legges på nots.no og FB sentralt og intern, legge til som fil, og ikke bare i feeden.