Torsdag 6.6.13 kl20 blir det stiftelsesmøte for NOTS Sogndal på Quality Hotel Sogndal i Gravensteinsgata 5.

Lokale entusiaster er allerede godt igang med å kartlegge det som finnes av stier i indre Sogn, og kommunene er positive til samarbeid om skilting, kartlegging og tilrettelegging for terrengsykling som en bærekraftig friluftsaktivitet.

NOTS Sogndal skal være et forum og kontaktpunkt for den frilufts- og rekreasjonsmessige delen av terrengsykkelaktiviteten, og sørge for en bærekraftig utvikling av aktiviteten gjennom dugnader, holdningsskapende arbeid, og arbeide for bærekraftige stier ihht IMBAs konsept «sustainable trail design».

NOTS ønsker NOTS Sogndal lykke til med arbeidet.

http://www.qualityhotelsogndal.no/
http://imba.com/

JW_sogndal