Miljødirektoratet har fått i oppdrag å kjøre en feltstudie på innvirkningen på biologisk mangfold som følge av menneskelig ferdsel i verneområder. NOTS har vært i tett dialog med MD i forkant av utlysningen, og vil fungere som sparringspartner og bistå med innspill til utforming og gjennomføring av studien. Selv om dette er et første steg i arbeidet, og har svært begrenset budsjett, ser vi frem til å få studier basert på norske forhold.

Anbudet ligger her.

Et synspunkt om “Studium av ferdsel i verneområder

Kommentarer stengt.