Turforslag og kart

Flere av NOTS lokallag inviterer til fellesturer – det vi kaller GodTurGuiding (GTG). Se i vår arrangementskalender for neste kursdato eller ta kontakt med ditt lokallag. Lokallagene hjelper også gjerne med informasjon om lokale ruter.

Det finnes også flere nettressurser for å finne gode stier:

MTBmap

Mange av våre medlemmer bidrar til å lage turkart over egnede stier for sykling.
Mest utbredt er MTBMap.no, som baserer seg på kartdata fra OpenStreetMap.

Trailguide

Et godt nettsted for å finne tips om flotte stier er Trailguide.

Kartverket

Vi bidrar til å oppdatere offentlige kart hos Kartverket via rettikartet.no. Dette kartgrunnlaget benyttes blant annet i vernekart, reguleringsplaner, hogstmeldinger, osv. Ved å gjøre stier kjent bidrar vi til at stier blir brukt og tas vare på.