9 områder i Oslomarka ble vedtatt vernet i dag. Det har vært stor diskusjon rundt adgangen til å drive idrett i disse områdene, og NOTS ba om at sykling på sti tillates.

Forskriftene tilsvarer friluftsloven § 2 mht. sykling.

Bonus: Det 9. området er en sammenslåing og utvidelse av to eksisterende naturreservater i Kjaglidalen og Djupdalen, hvor det tidligere var forbud mot sykling på sti. Den nye forskriften tillater sykling.

Legg igjen en kommentar