Det blir ikke ikke sykkelforbud i naturreservatet ved Blefjell og Notodden. Det har Fylkesmannen bestemt etter påtrykk fra NOTS.

NOTS arbeider for tiden med nærmere 50 høringsuttalelser i Telemark, Aust-Agder, Vestfold, Buskerud, Østfold, Nord-Trøndelag, Hedmark, Oppland og Sogn og Fjordane hvor det foreslås restriksjoner mot sykling på sti. Arbeidet har allerede gitt noen gode resultater, som i Omnflug naturreservat, som ligger ved Blefjell i Telemark. Etter høringsinnspill fra NOTS, tas nå forbudet mot sykling bort. Fylkesmannen i Telemark skriver:

«NOTS påpeker at dersom «eksisterende stier» viser til vernekartet, så forutsetter det at alle stier er kartlagt. Vi viser til at bestemmelsen i § 5 c ikke henviser til vernekartet, men er generell. I motsetning til bestemmelsen i § 5 b om bruk av hest og kjerre samt ridning. Vi har nå valgt å ta ut forbudet mot sykling i forslaget til verneforskrifter. Dette vil også være i tråd med ordlyden i de nyeste vedtatte verneforskriftene (desember 2014). Det vil derfor være friluftslovens bestemmelser som gjelder.»

De andre områdene som er ute på høring, ligger her. NOTS ser etter lokalkjente i disse områdene som kan bidra med innspill til høringsuttalelsene.

Kartutsnitt av Omnflug:

blefjell