Vil du bidra til å opprettholde tilgangen på sykkel til dine favorittområder? NOTS trenger din hjelp på steder der vi ikke har lokalkjennskap, og ønsker å komme i kontakt med deg som kan hjelpe oss med informasjon og om nødvendig ta en befaring på sykkel.

NOTS arbeider for å sikre rettighetene til terrengsyklistene. Vi opplever oftere og oftere at andre brukerinteresser ønsker å begrense sykling i skog og utmark. NOTS prøver derfor å være med i alle høringsrunder når verneområder eller andre bruksendringer fremmes i de ulike fylkene. Vi ønsker å presentere så saklig og kvalifisert informasjon som mulig i de ulike høringene, og her håper vi at vi kan dra nytte av det entusiastiske medlemsnettet vårt.

Vi ønsker å lage en liste med medlemmer som kan bidra med lokalkunnskap i aktuelle vernesaker. I eventuelle høringsrunder tar vi kontakt medlemmene som er kjent i området og kan dermed levere mer detaljerte høringsinnspill slik at vi enklere kan bli hørt.

Har du lyst til å hjelpe oss med dette viktige arbeidet? Vennligst skriv til kontakt@nots.no og oppgi hvilke områder du sykler i til daglig og hvordan vi enklest mulig kan komme i kontakt med deg.