24. februar 2019

Hva mener NOTS om elsykling?

Foto: Olav Olsen Bruk av elsykkel i utmark har vært heftig diskutert i lang tid. Stortinget hadde nylig en høringskomitè om forslaget til endring av markaloven. […]
24. desember 2018

El-sykler i utmark: Klima- og miljødepartementet presiserer

29. juni 2017

Kart: Sykling på stier i verneområder

14. juni 2017

Søknad om dispensasjon til sykling i verneområder innenfor markagrensa

24. april 2017

NOTS forklarer: El-sykkel ikke helt sidestilt med sykkel