NOTS arbeider med å ivareta forholdene for sykling i utmark og mener at avvik fra Friluftslovens hovedregel bare bør skje der det er sterke vernehensyn som tilsier at restriksjoner mot ferdsel med sykkel er nødvendig.

Under kategorien høringsuttalelser finner du alle brev, innspill og høringsuttalelser fra NOTS.

Vi har også en oversikt over kommende høringsfrister.

Vi har også laget maler som kan benyttes som utgangspunkt til høringsinnspill.

2ynspunkter om “Høringsuttalelser

Kommentarer stengt.