Direktoratet har vedtatt forslaget til Fylkesmennene i Oppland og Hedmark om ny forvaltningsplan for Rondane og Dovre nasjonalpark. Forslaget er vedtatt med bare noen få bemerkinger.

NOTS sine høringsuttalelser er ikke tatt til følge, verken i Fylkesmennenes forslag til forvaltningsplan eller i Direktoratets vedtak. Det vil kun bli tillatt å sykle på et lite området på vestsiden av nasjonalparken, noe som betyr at syklingen i nasjonalparken vil bli sterkt begrenset.

Dessverre er ikke Direktoratets egen anbefaling om adaptivt vern, hvor man ser an behovet for restriksjoner før de innføres, tatt til følge når det gjelder sykling.

Hovedargumentet for forbud mot sykling er hensyn til villreinen. Argumentet mot sykling er at sykling skremmer villreinen i større grad enn turgåere. Argumentet er hentet fra en uttalelse skrevet av Norges fremste villreineksperter. En annen ekspert har senere tilbakevist dette argumentet og sier at stisykling ikke vil påvirke villreinen mer enn det turgåere gjør.

Vernemyndighetene er bekymret for økt press på nasjonalparken, både fra alle hytteutbyggingsplaner i områder i nærheten av nasjonalparken samt fra nye aktiviteter som tar i bruk høyfjellet. Tur og skigåing står sterkt i Norges kultur, og vil ikke bli berørt i større grad enn at noen stier og skiløypetraséer vil bli flyttet. Dessverre er det vesentlig enklere å innskrenke syklistenes frihet da terrengsykling ikke har den samme kulturelle tilknytning i Norge.

NOTS støtter fullt ut at sårbar natur vernes, men mener at grunnlaget for dette forbudet ikke er tilstrekkelig dokumentert og at argumentasjonen er høyst diskutabel. NOTS vil følge saken videre.

 

Are Sørensen

Leder NOTS

 

Lenker:

Direktoratets for naturforvaltningsvedtak:

http://www.fylkesmannen.no/Endelig_godkjenning_fra_DN_-_Forvaltningsplan_Rondane_0NhD7.pdf.file

Saken på Fylkesmannens side: http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=31510&amid=2624191

Forslag til forvaltningsplan fra Fylkesmannen i Oppland: http://www.fylkesmannen.no/dm_linkInternal.aspx?fm_site=31508&amid=2235013

Hvor kan man så sykle? Kart over soner organisert ferdsel (ja, sykling sidestilles med organisert ferdsel):

http://www.fylkesmannen.no/Vedlegg18_ferdselsone_A3_01_09_2008_wOeUX.pdf.file

Alle dokumenter og vedlegg i saken:

http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=31510&amid=2240630