NOTS ble hørt, og ni nye verneområder i Oslo og omegn er fremdeles åpne for sykling.

Ni nye naturreservater ble nylig vedtatt vernet. Vedtaket sikrer både natur og ivaretar hensyn til andre brukergrupper, som syklister. NOTS Oslo & Omegn har arbeidet for å unngå begrensninger på disse områdene, og NOTS er dermed fornøyde med utfallet.

I vedtaket er også Regjeringen og klima- og miljøminister Tine Sundtoft klare på at hensynet til idretten veide tungt da vedtakene ble fattet.

– Jeg er fornøyd med at vi nå kan verne viktige områder for naturmangfold og samtidig bidra til at områdene fortsatt kan brukes aktivt til idrett og friluftsliv. Fortsatt bruk av områdene kan skje på en ubyråkratisk måte uten tidkrevende søknader, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft ifølge regjeringen.no.

NOTS argumenterte i prosessen at slitasje handler om antall brukere og popularitet og at sykkelbruk ikke sliter mer på sti. NOTS fikk gjennomslag for dette argumentet.

Områdene det dreier seg om er Blåfjell i Asker og Røyken, Gardlaushøda i Bærum, Glitrelia i Nittedal, Lillomarka i Oslo og Nittedal, Prekestolen i Oslo og Gjerdrum, Ringiåsen i Bærum, Rudskampen i Nannestad, Snellingsrøysene i Nannestad og Lunner og Djupdalen og Kjaglidalen i Bærum og Hole.

I Djupdalen og Kjaglidalen åpner vedtaket for sykling der det tidligere har vært forbudt. Ifølge kjentfolk er det fantastiske stier i områder. Et tidligere strengere verneregime har ført til færre brukere og gjengrodde stier, så her er det dermed gode muligheter for mye moro for lokale og tilreisende NOTS-medlemmer.

Regjeringens omtale av saken finnes her.