Allemannsretten gir syklister rett til å ferdes i skiløyper om vinteren, men vi har også en plikt til å opptre hensynsfullt og ikke påføre skade eller være til ulempe for skiløperes interesser når vi ferdes. I skiløypene er skiløpere og gående de myke, og syklistene de harde trafikantene. NOTS oppfordrer derfor syklister til å følge reglene nedenfor for å forhindre konflikt og sørge for at alle som ferdes i marka på vinterstid har gode opplevelser.

  1. Vær hensynsfull og hyggelig i møte med skiløpere og gående
  2. Du har alltid vikeplikt i møte med skiløpere, de har lengre bremselengde, mindre kontroll og tar mer plass i bredden i opp- og nedoverbakke
  3. Ligg til høyre mellom skisporene, eventuelt helt til høyre hvis mulig
  4. Brems ned til kontrollert fart når det kommer skiløper i mot, og passer skiløpere i samme retning som deg med varsomhet på venstre side
  5. Vær spesielt observant i nedoverbakker, det tar lengre tid å bremse på snø enn på sti/grus/asfalt
  6. Unngå å krysse skisporet mer enn nødvendig
  7. Unngå de mest populære utfartsstedene i kjernetiden på lørdager og søndager og ellers når trafikken er stor i skiløypene
  8. Unngå å sykle i skiløyper når det er gjennomslagsføre og du setter dype spor. Løypene er myke og trenger tid til å sette seg etter at preppemaskinen har kjørt spor.