Høringsuttalelse forslag om vern av to områder i Kaupanger

Høringsuttalelse forslag om vern av to områder i Kaupanger Til: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Deres ref. 2016/2720- 432.1 Sendt 27. juni 2017 Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) er positive til at skog vernes mot moderne maskinelt skogbruk og ønsker at uberørt natur kan oppleves av både gående og syklende, tilsvarende friluftsloven § 2. Men … Fortsett å lese Høringsuttalelse forslag om vern av to områder i Kaupanger

Søknad om dispensasjon til sykling i verneområder innenfor markagrensa

Til: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sendt 14. juni 2017 NOTS søker om dispensasjon til å sykle spesifiserte stier i flere naturreservater innenfor markagrensa. NOTS ønsker med dette å vise at sykling ikke vil ha negative konsekvenser for naturverdiene i områdene, og at flere får muligheten til å oppleve disse fantastiske områdene. Verneforskriftene for områdene … Fortsett å lese Søknad om dispensasjon til sykling i verneområder innenfor markagrensa

Høringsuttalelse Halasbukjølen mfl. Hedmark

Høringsuttalelse vern Halasbukjølen mfl. i Hedmark Til: Fylkesmannen i Hedmark Sendt 19. mai 2017 Høringsuttalelse forslag om vern av følgende områder: Juvberget (utvidelse), ref. 2010/7792 Andrå, ref. 16/1393 Halasbukjølen, ref. 2014/8532 Svendstuøyene, ref. 2016/4524 Verdensløpet, ref. 2012/3995 Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) er positive til at skog vernes mot moderne maskinelt skogbruk og ønsker at … Fortsett å lese Høringsuttalelse Halasbukjølen mfl. Hedmark

Søknad om dispensasjon til å sykle i Spålen-Katnosa naturreservat

Til: Fylkesmannen i Oppland Kopi: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Buskerud, Miljødirektoratet NOTS søker om dispensasjon til å sykle spesifiserte stier i Spålen-Katnosa naturreservat i perioden juni–september 2017. NOTS ønsker med dette å vise at sykling ikke vil ha negative konsekvenser for naturverdiene i området, og at flere får muligheten til å oppleve … Fortsett å lese Søknad om dispensasjon til å sykle i Spålen-Katnosa naturreservat

Det blir forbudt å sykle Kjærlighetsstien

Stortinget har bestemt at terrengsykling skal tillates i verneområder. Men det foreslås fortsatt forbud mot sykling på sti i nye naturreservater, som på denne tørre og fine stien i Fredrikstad. Vi vil prøve å få verneforskriften endret. Bilder og video som ett av våre medlemmer har tatt viser en veldig fin, tørr og bærekraftig sti … Fortsett å lese Det blir forbudt å sykle Kjærlighetsstien

Brev til Klima- og miljødepartementet 12. april 2017

Vi viser til Miljødirektoratets tilråding om vern av skog våren 2017, ref. 2017/3989. Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) ønsker å peke på noen forhold i tilrådningen. 1. Forholdet til generelle føringer om å åpne for sykling i verneområder Miljødirektoratet skriver at de i sin tilrådning til KLD har gjennomgått alle forskriftene: I forslag til forskrifter … Fortsett å lese Brev til Klima- og miljødepartementet 12. april 2017

Foreslåtte naturvernområder fra Naturbase

Naturbase har en liste over foreslåtte verneområder og mulighet for å laste ned data som viser områdenes geografiske utstrekning. Miljødirektoratet svarer slik på spørsmål om hvorfor nesten ingen av områdene som nå er på høring mangler i datasettet: "I datasett Foreslåtte naturvernområder er det per i dag 125 områder. Noen av disse har vært lenge … Fortsett å lese Foreslåtte naturvernområder fra Naturbase

Høringsuttalelser

NOTS arbeider med å ivareta forholdene for sykling i utmark og mener at avvik fra Friluftslovens hovedregel bare bør skje der det er sterke vernehensyn som tilsier at restriksjoner mot ferdsel med sykkel er nødvendig. Under kategorien høringsuttalelser finner du alle brev, innspill og høringsuttalelser fra NOTS. Vi har også en oversikt over kommende høringsfrister. … Fortsett å lese Høringsuttalelser