1. februar 2019
Lokallag

Vedlikehold

Hovedpoenget med tilrettelegging av stier er å bygge bærekraftig for lang levetid og lite vedlikehold.
1. februar 2019

Kostnadsestimering

Prosjekter estimeres enklest per delprosjekt (som per klopp/bru/steinsetting), og så regnes alt samlet til slutt.
1. februar 2019
Tørrmuring

Steinsetting

Stein er den mest holdbare måten å bygge sti på, men krever også mest innsats, spesielt til grunnarbeidene. Unntaksvis kan man ha flaks og drive tilrettelegging […]
1. februar 2019
Bruer

Bruer

Bruer bygges der en klopp ikke er tilstrekkelig eller steinsetting ikke er mulig.
1. februar 2019
Klopper

Klopper og gangbaner

Her er det mange designfilosofier – fra de enkleste med to-tre langsgående planker i bredden, til de mer omfattende med store stokker som bærende fundament og […]
30. januar 2019

Innfestingsteknikker

NOTS anbefaler at man bruker festemidler som passer til bruksområdet og levetiden på byggematerialene. For festemidler er det mer prinsipielle valg; Rustfrie/syrefaste skruer: Mest holdbart, men […]
30. januar 2019

Materialer

Materialer som blir sporadisk våte, men som får tid til å tørke, holder lenge. Motstandsdyktighet mot sopp og insekter er først og fremst viktig når det […]
30. januar 2019

Drenering

Nøkkelen til lang levetid er god drenering. Tenk drenering tidlig i planleggingen.
30. januar 2019

Fundamenter

Et godt fundament er avgjørende for levetiden til bruen eller kloppen. Velg alltid steinfundamenter hvis mulig.