12. mars 2017

Høringsfrister

20. februar 2017

Høringsuttalelser

17. februar 2017

NOTS Stibyggerhåndbok

30. januar 2017

Sakspapirer til årsmøtet 2017

2. januar 2017

Innkalling til årsmøte 16. februar 2017

31. desember 2016

Oversikt høringsuttalelser 2016

17. desember 2016

Politiets beredskapssenter på Taraldrud i Ski

Regjeringen skal etablere politiets beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune (beredskapssenter.regjeringen.no). Taraldrudåsen øst for E6 er i reguleringsplanen satt av til treningsområder med hinderløyper, men området […]
24. oktober 2016

Ikke lov å sykle i nasjonalparkene riktig ennå

21. oktober 2016

Friluftsmeldingen 20 oktober 2016