30. januar 2017

Sakspapirer til årsmøtet 2017

2. januar 2017

Innkalling til årsmøte 16. februar 2017

31. desember 2016

Oversikt høringsuttalelser 2016

17. desember 2016

Politiets beredskapssenter på Taraldrud i Ski

Regjeringen skal etablere politiets beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune (beredskapssenter.regjeringen.no). Taraldrudåsen øst for E6 er i reguleringsplanen satt av til treningsområder med hinderløyper, men området […]
24. oktober 2016

Ikke lov å sykle i nasjonalparkene riktig ennå

21. oktober 2016

Friluftsmeldingen 20 oktober 2016

22. september 2016

Nytt fra NOTS

20. september 2016

NOTS sliter med å mobilisere engasjement som stikker dypere enn guidede stiturer

20. september 2016

NOTS fikk pengegave