30. januar 2019

Drenering

Nøkkelen til lang levetid er god drenering. Tenk drenering tidlig i planleggingen.
30. januar 2019

Fundamenter

Et godt fundament er avgjørende for levetiden til bruen eller kloppen. Velg alltid steinfundamenter hvis mulig.
28. januar 2019

Verktøy

Motorsag, batteridrill, hånd/buesag, spett, hakke, rake og spade er hovedverktøyene.
28. januar 2019

Stirydding

Å øke sikten og fremkommeligheten ved å rydde busker og grener er en god måte å gjøre stien mer syklbar og morsom på.
28. januar 2019

Merking og skilting

Skilting og merking er en viktig del av en tilrettelegging. Merking vil gjøre det mulig å få større glede av turen og få flere til å oppdage stien.
28. januar 2019

Praktisk planlegging av stibygging

Arbeidet med å etablere en sti må planlegges nøye, både prosessen før, under og etter prosjektet.
28. januar 2019

Forberedelser til stibygging

Stisykling krever noen ganger tiltak for å øke sykkelgleden og redusere merker etter ferdsel.